Hvorfor hyrer de os stadig? - NVY Media House

Hvorfor hyrer de os stadig?

 In Marketing, Video

Vi har arbejdet med nogle af landets største virksomheder, som ofte har deres egen videoproduktionsafdeling. Alligevel hyrer de os til at løse deres video- og billedopgaver. Hvorfor gør de det?

Særligt er der et driftshensyn i spil. Vi ser ofte, at virksomheder ikke har kapaciteten til hurtigt at efterkomme midlertidige behov for dækning af nye tiltag og igangsætning af kampagner. Enten opstår behovet som en god idé eller som et resultat af en omskiftelig hverdag, hvor den visuelle og online dimension først sikres i sidste øjeblik. Det er derfor de færreste organisationer, som har kapacitet til at få løst opgaver ad-hoc, da virksomhedernes video- og billedafdeling oftest er dedikeret til driftsbetonede opgaver eller projekter som er planlagt i god tid og strækker sig over en længere periode. Derfor lader det til, at en kapacitet som vores imødegår netop dette hensyn: det momentane behov eller behovet som ligger udenfor videoafdelingens eget driftsmæssige scope.

En anden grund til at man som virksomhed køber visuelle ydelser udefra og hos os er virksomhedens egen kreative kapacitet. Virksomheder har som oftest et driftsfokus og fokus på deres kerneopgave. Derfor er virksomhederne også tjent med at blive udfordret på deres selvforståelse og en samtale om denne. Ligeledes skal virksomhedernes kommunikations- og kampagnemateriale som oftest gerne stikke ud og ikke blot igen være en gentagelse af sidste års kampagne, da det ikke giver blikfang nok. Derfor ser vi også, at virksomheder henvender sig fordi de med en anden leverandør eller fordi de internt er kørt fast i forhold til blot at lave det samme som sidste år — og man udskifter ikke let sin video- og billedafdeling.

Overvejer du hvorvidt I skal have jeres egne folk til at skabe video-content, må fokus være på hvad der er værdiskabende. Er I en kommunikations- og medievirksomhed er det noget I stærkt bør overveje, men kompetencen og selvstændigheden er ikke nødvendigvis noget du lige finder på træerne. Ligeledes bør du overveje om, I kan allokere nok opgaver til disse kompetencer inhouse. Er det en kerneopgave, som I også skal have fokus på? Fordelen ved selv at gøre det kan være, at I i højere grad kan sikre et konsistent udtryk samt leveringssikkerheden — omvendt kan denne også tilsikres igennem et tæt samarbejde.

Det er derfor ikke entydigt, hvad svaret er, men vi kan konstatere at behovet for specialister indenfor visuel content produktion er der, og vi gør vores for at sikre at kreativitet, leveringssikkerhed og konsistens kan sikres igennem vores ydelser, da det er vores måde at skærme vores forretning for udfordringen fra in-house-kapaciteterne.

Billede: Designed by Freepik

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search